Mijn Reden en Doel - DRAYING

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Mijn Reden en Doel:

Jin Shin Jyutsu is voor mij de belangrijkste reden
voor deze aangeboden handreiking naar jou…

Ten eerste: voor ontspanning en opdoen van energie.
Ten tweede: als je wilt werken aan projecten, blokkades in je leven.

Deze Japanse wijsheid heeft bij mij alles op zijn plek laten vallen.
En nog steeds ben ik verbaasd wat het doet.
Voor mezelf als zowel voor anderen.
Nog steeds leer en ervaar ik door te mogen toepassen.
En dat hoop ik nog lang te mogen leren en te mogen ervaren.

Het zal ook een levenslang leer proces zijn,
want volgens mij, is onze body, mind en spirit
iets wat zich langzaam zal ont-plooien en ont-vouwen,
tot ze samen zal vloeien tot een eenheid,
die onze inleving daarover te boven gaat.

Door te zorgen dat er harmonie en balans in ons leven komt,
kan er al eenheid worden ervaren.

Door je ervaringen te gebruiken als leerproces
en er liefdevol mee om te gaan,
kan er acceptatie ontstaan,
die de weg vrijmaakt voor harmonie en balans.
Zodat je uiteindelijk als mens,
je één mag voelen en één mag laten zijn met je ziel.
Hierdoor zal je levensweg zich in liefde voor je uitrollen.
Vol verrassingen, zowel mooie als minder mooie

Via DRAYING wil ik mijn opgedane kennis, mijn eigen wijsheid,
mijn ervaren ervaringen, de wijsheid van anderen gebruiken om mensen, zoals jij,
mee te nemen op hun weg, hun eigen harmonie en balans terug te vinden.

De disharmonie en onbalans die eventueel zijn ontstaan in je leven,
kunnen oorzaken hebben op het mentale als wel op het fysieke niveau.
Door dit te ont-dekken,
kan er een start gemaakt worden om de verstoorde energieën
in het lichaam en de geest weer vrij te laten stromen.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van mentale- als zowel fysieke wijsheden.
Dit is een combinatie van oosterse als wel westerse wijsheden.
Door dit samen te laten samenvloeien,
kunnen we tot een project komen die je
disharmonie en onbalans kunnen omzetten in harmonie en balans.

De kennis, wijsheden en ervaringen heb ik mogen opdoen (en nog steeds opdoe) via
mijn leven, NLP, Familieopstellingen, Quantum Touch, Pendelen,
Numerologie, Meditatie, Qi Gong, Yoga
en Jin Shin Jyutsu.

Een hele beknopte en simpele uitleg over:
NLP= denken, spreken en doen
Familieopstellingen= de systemen waarin we, als mens, staan
Quantum Touch= geleide energieën
Pendelen= je onderbewuste laten wijzen
Numerologie=de kracht van getallen
Meditatie= samen mogen zijn met jezelf
Qi Gong= oosterse bewegingen voor harmonie
Yoga= oosterse bewegingen voor harmonie
Jin Shin Jyutsu= zie verder uitleg op de site


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu